Misja Cele Strategie

 

Certyfikat !

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do stworzenia odpowiedniego systemu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku, wywołanym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 grudnia 2005r., nakładającym od 2008 roku progresywny obowiązek współspalania biomasy pochodzenia rolnego leśnego. Dobra Energia S.A. powstała pod koniec 1998 roku, ale od 2008 jej podstawową działalnością jest handel biomasą, przede wszystkim pelletem z łuski słonecznika, pelletem drzewnym, skruszoną pestką oliwną oraz mieloną łuską słonecznika. Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne i odnawialne źródło energii. Wedłóg definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysł urolnego ( łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi ), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich ( Dyrektywa 2001/77/WE ). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biogradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biogradacji ( Dz.U.Nr 267, poz. 2656 ). Biomasa to głównie pozostałości i odpady. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocznym produkcji. Specjalnie po to, by pozyskiwać biomasę uprawia się pewne rośliny - przykładem wierzba wiciowia, rdest czy trzcina pospolita. Do tych upraw energetycznych nadaja się zwłaszcza rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi. Biomasa agro Na cele energetyczne poszukujemy produktów pochodzenia rolniczego: otręby, śruta rzepakowa, śruta słonecznikowa, młóto, wysłodki, wytłoki, niepełnowartościowe zboża, odpady zbożowe, odsiewki zbożowe, plewy, pellet z łuski słonecznika, pellet z otrąb, pellet ze słomy, pellet z ligniny, dggs.